НАЧАЛО

СЪСТАВ НА КАТЕДРАТА

Преподаватели и служители

Служебен телефон

Кабинет

     Контакти 

1

Ръководител катедра:

доц д-р инж. Иванка Савова Пенчева

 9709-371 

3215

 savova@vtu.bg

2

Заместник ръководител катедра:

доц. д-р Александър Константинов Тошев

9709-388 2305

      

3 доц. д-р Йордан Иванов Петков 9709-454 Р11 f_ttmt@vtu.bg

4

доц. д-р инж. Иван Атанасов Коларов

9709-353

3213

ikolarov@vtu.bg

личен сайт

5 доц. д-р инж. Николай Иванов Кемилев 9709-394 2210а  
6 доц. д-р инж. Николай Тончев Тончев 9709-394 2210а tontchev@vtu.bg
7 доц. Галина Иванова Замфирова 9709-452 2208  

8

гл.ас. д-р инж. Татяна Борисова Авджиева 9709-386 2209 avdjieva@vtu.bg
9

гл.ас. д-р инж. Валентин Ангелов

9709-353 3109   

10

гл.ас. инж. Илия Богомилов Щъркалев

9709-353

3211

 ilia_shtarkalev@abv.bg

11 гл.ас. инж. Елисавета Тодорова Ташева 9709-386 2209 eli_tasheva@hotmail.com
12

ст.ас.инж. Галина Младенова Петкова

9709-433

3211

gpetkova@vtu.bg

13

Организатор на учебния процес:

Росица Иванова Горгорова

9709-483

2306

memh@vtu.bg 

14

Организатор на учебния процес:

Димитър Пацов

9709-469

2210б

  tmph@vtu.bg

ГАЛЕРИЯ СНИМКИ

<<<     ВЪРНИ СЕ В НАЧАЛОТО