.МАТЕРИАЛНА

БАЗА

     

 

Лаборатории и зали на направление "Машинни елементи"

  • Лекционна зала "Машинни елементи" - учебен корпус(УК) 3, ет.1, 3110

  • Лаборатория "Взаимозаменяемост и технически измервания"-УК 3, ет.1, 3104

  • Лаборатория "Машинни елементи" - УК 3, ет.1, 3102

Лаборатории и зали на направление "Материалознание и химия"

  • Рентгено-структурен анализ

  • Механични изпитвания

  • Химия