.УЧЕБЕН

ПРОЦЕС  

Учебници

 

Анотации на учебни програми

(разработени по Системата за натрупване и трансфер на кредити)

 • Дисциплина: "Машинни елементи"

  Специалност "ТТТ", "ИЛСТ" за ОКС "бакалавър" (анотация) и за ОКС "специалист"(анотация)

 • Дисциплина "Машинни елементи - курсов проект" (анотация)

 • Дисциплина "Метрология и измервателна техника" (анотация)

 • Дисциплина "Приложна геометрия и инженерна графика"
  Специалност "ТТТ", "ИЛСТ" за ОКС "бакалавър" (анотация) и за ОКС "специалист" (анотация)

 • Дисциплина "Инженерна графика"
  Специалност "ТУТ" и "ИМ", ОКС "бакалавър" (анотация)
  Специалност "ТУТ" за ОКС "специалист" (анотация)

 • Дисциплина "Основи на конструирането"
  Специалност "ТУТ" и "ИМ" за ОКС "бакалавър" (анотация)
  Специалност "ЕЕ" и "КОТ" за ОКС "бакалавър" и ОКС "Специалист" (анотация)

 • Дисциплина "Автоматизация на проектирането и конструирането", специалност "ТТТ" и "ИЛСТ" за ОКС "магистър" (анотация)

<<<  ВЪРНИ СЕ В УЧЕБЕН ПРОЦЕС