Новини

Традиционни дни по материалознание

На 14 и 15 януари 2020г. във ВТУ се проведоха традиционните дни по материалознание. Бяха излъчени студентите – отличници по дисциплината: Цветан Дилков и Кирил Михалакиев от специалност „Автомобилна техника“. Те бяха номинирани за участие в младежката научна сесия „Аз знам и мога 2020“. Предстои студентите да преминат през едноседмично допълнително обучение, след което ще стартират самостоятелната си работа.

В рамките на мероприятието, направленията „Материалознание“ и „Физика“ към училището приеха поканата на Държавния Авиационен университет в гр. Уфа да подготвят съвместен руско-български проект към Фонд „Научни изследвания“

Момент от мероприятието
Момент от събитието

Честване на годишнина

На 29.05.2019г. бяха чествани петнадесет години от създаване направление „Материалознание и технология на материалите“ на нашето списание „Механика, транспорт и комуникации“. Главният редактор на списанието и зам. ректор по научната и международна дейност проф. дтн инж. мат. Петър Колев откри празничното събитие, организирано с помощта на проф. дн инж. Николай Тончев. На тържеството присъстваха много гости и учени в областта на материалознанието от Технически университет София и Варна, Висше военноморско училище „Н. Й. Вапцаров”, Русенски университет „А. Кънчев”, Институт по металознание на БАН и др.

Момент от честване на събитието

Специална юбилейна брошура на списанието беше посветена на чл. кор. Любомир Калев. Слово по повод събитието изнесе Ректора на ВТУ „Тодор Каблешков“ проф. д-р инж. икон. Даниела Тодорова.
Първото отличие беше връчено за цялостен принос в областта на висше техническо образование на чл.-кор. Димитър Бучков. Ректорът на ВТУ присъди плакет и на д-р инж. Марин Белоев за цялостна приложна дейност в областта на заваряването (монтажа и контрола) и по случай неговата осемдесетгодишнина.
На г-жа Емилия Калева и д-р Кирил Калев бяха връчени плакети и книгата Просвещение сега. Професорите проф. Виктор Анчев, Венцеслав Тошков, Стоян Стоянов и Христо Христов получиха плакети и юбилейна брошура спомогнали за развитието на академичния състав на Училището.


На ръководителите катедра свързани с направлението „Материалознание и технология на материалите“, проф. Александър Желев, проф. Йордан Генов, доц. Валентин Камбуров, доц. Георги Бахаров. доц. Николай Кемилев, доц. Иванка Савова, проф. Иван Коларов, проф. Димитър Ставрев им бяха връчени плакети и юбилейни брошури.
Плакети и юбилейни брошури също получиха и добрите ученици на проф. Калев – доц. Васил Димитров, проф. Жулиета Калейчева, проф. Мара Кандева и проф. Милко Йорданов и доц. Рангел Рангелов.

Момент от награждаване

В рамките на събитието на всички гости беше представена новата лаборатория по „Металознание и технология на материалите” на името на чл. кор. Любомир Калев.
По този начин честването на годишнината на списанието се превърна в истински празник на катедрата, гилдията и училището.

Откриване на лаборатория по „Металознание и технология на материалите“

На 16.04.2019г., в рамките на мероприятията за изложението „ТРАНСТРЕНД 2019“ във ВТУ „Тодор Каблешков“ бе открита нова лаборатория по „Металознание и технология на материалите“ към катедра ”Машинни елементи, материалознание и химия”. Лабораторията е на името на чл.кор.проф. Любомир Калев и е изградена по инициатива на проф. дн инж. Николай Тончев.

Откриване на лаборатория по „Металознание и технология на материалите“

Лентата бе прерязана от ректора проф. д-р инж.-икон. Даниела Тодорова, г-н Валентин Йовев – заместник-министър на Регионалното развитие и благоустройството, г-н Калоян Паргов – заместник-председател на Комисията по транспорт и туризъм в Столичния общински съвет и проф. Тончев. На събитието присъстваха настоящи и бивши членове на катедрата, работили за нейното утвърждаване през годините.
Проф. Тончев запозна присъстващите с историята на дисциплината и подчерта изключителната роля на чл.кор. Любомир Калев в нейното развитие.

Серия от лекции на проф. Тончев

През месец април и май 2019г. проф. д.н. инж. Николай Тончев изнесе лекции в ТУ-Габрово и Русенския Университет. В съавторство с проф. д-р инж.- икон. Даниела Тодорова, той сподели опит от сътрудничеството си с колеги от университети в Китай в лекцията „Български приложни знания в обучението на китайски магистри и докторанти”.

Серия лекции на проф. Тончев

В лекцията се поставя акцент на подход за вземане на интердисциплинарни решения чрез система, изградена във ВТУ, с широк обхват на приложение. Опитът на ВТУ ще продължи да бъде споделян с колеги от други висши училища, с идея за сформиране на интердисциплинарни колективи, които да работят по проекти, свързани с решаване на реални задачи на българската икономика и наука.