Обучение

Направление „Химия“

Всички материали са достъпни на платформите за електронно обучение на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Направление „Материалознание”

Методически материали за ОКС“ бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“ могат да се свалят от ТУК

Направление „Машинни елементи”

Инженерна графика

Теми по „Основи на конструирането“ (изисква регистрация)

Машинни елементи