Обучение

Направление „Химия“

Всички материали са достъпни на платформите за електронно обучение на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Направление „Материалознание”

Методически материали за ОКС“ бакалавър“ и ОКС „магистър“ в професионално направление 5.6. „Материали и материалознание“ могат да се свалят от ТУК

Направление „Машинни елементи”

Инженерна графика

Теми по „Основи на конструирането“ (изисква регистрация)

Машинни елементи

Учебни материали, намиращи се на платформата за дистанционно обучение „Мудъл“ и разработени по конспекта за провеждане на изпитната процедура по дисциплината „Машинни елементи“.

Машинознание. Зарко Попов. Електронен учебник. 2002 г. издание на ВТУ „Тодор Каблешков“.

Проф. Зарко Попов беше дългогодишен хоноруван преподавател по дисциплините „Основи на конструирането“, „Взаимозаменяемост и технически измервания“, „Машинни елементи“ и през този период от своята дейност той преиздаде с помощта на служители на ВТУ „Тодор Каблешков“ учебник по „Машинознание“. Учебникът се предоставя за ползване на студентите на ВТУ в платформата за синхронно електронно обучение TEAMS. Учебникът е издаден с финансовата помощ на Европейски проект и на ВТУ „Тодор Каблешков“.