Колектив

Щатни преподаватели Контакти Консултации Научна област
доц. д-р инж. Иванка Савова Пенчева, зам. Декан на факултет ТМ  стая 3215   сл. тел: 029709371   e-mail: ivasp@abv.bg Понеделник 13,00 – 15,00 ч. Технология на машиностроенето
проф. дн инж. Николай  Тончев Тончев стая  2210   сл. тел: 029709394   e-mail: tonchev@gmail.com Понеделник 10,30 – 11,30 ч. Вторник 14,00 – 16,00 ч. Сряда 11,00 – 12,00 ч. Материалознание

(for mor see the link)
ас. инж. Ваньо Ралев ralev.vanio05@gmail.com Транспортна техника
доц. д-р инж. Елисавета Тодорова Ташева, зам. ръководител на катедра стая 2209   сл. тел: 029709386   e-mail: elitasheva@abv.bg Сряда 13,30 – 15,30 ч. Материалознание Заваряване
гл. ас. д-р Миглена Петкова Славова стая  2209   сл. тел: 029709386   e-mail: mslavova@iees.bas.bg Петък 12,30 – 14,30 ч. Химия
проф. д-р инж. Иван Атанасов Коларов, ръководител на катедра стая 3215   сл. тел:029709430   e-mail: ikolarov@vtu.bg Вторник 12,00 – 13,30 ч. Машинознание и машинни елементи; Безразрушителен контрол на непрекъснати среди
гл.ас. д-р инж. Галина Младенова Петкова стая 3108   сл. тел: 029709433   e-mail: gpetkova@vtu.bg Вторник 10,00 – 11,30 ч. Сряда 14,00 – 15,30 ч. ПГИГ,
Компютърна графика

Хоноровани преподаватели

инж. Младен Димитров Коларов
Доц. д-р инж. Емил Иванов Йончев
проф. д-р инж. Пламен Чавдаров Ташев
Организатори учебен процесКонтактиНаучна област
Димитър Пацовстая 3215сл. тел: 029709353e-mail: pacov_dz@abv.bg Технология на машиностроенето, Материалознание, Машинни елементи, Учебна практика
 Росица Иванова Горгорова стая 2306сл. тел: 029709483e-mail: r_gorgorova@abv.bgхимия